xe máy hà thành phát

1375,TL8,Xã Trung An,Củ Chi,TP.HCM
MẠNG XÃ HỘI
fb
fb2
fb

Bảo Hành

Kiểm tra định kỳ

Thời hạn thực hiện kiểm tra định kỳ

 

Lần 1

Trước 1 THÁNG  VÀ 1000KM

 

Lần 2

1 THÁNG 1 NGÀY - 4 THÁNG HOẶC 1.001KM - 4.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 3

4 THÁNG 1 NGÀY - 8 THÁNG HOẶC 4.001KM - 8.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 4

8 THÁNG 1 NGÀY - 12 THÁNG HOẶC 8.001KM - 12.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 5

12 THÁNG 1 NGÀY - 18 THÁNG HOẶC 12.001KM - 16.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

 

Lần 6

18 THÁNG 1 NGÀY - 24 THÁNG HOẶC 16.001KM - 20.000KM
Tính theo trường hợp đến trước kể từ ngày mua xe

facebook
Zalo
wechat